Coachning | Outplacement

Offert

Individuell coachning

ID Entity arbetar med individuell coachning för att kunna möta varje klients personliga behov. Våra coacher har lång erfarenhet av hur arbetsmarknaden fungerar och egen ledarerfarenhet. ID Entitys coacher genomgår kontinuerligt egen coachutbildning inom Mikla Executive Coachning. För att antas till coachutbildningen krävs ledarerfarenhet samt att ha arbetat som konsult och/eller coach i minst fem år.

ID Entitys coachningsprogram

Outplacementprogram - 12 månader eller Executive

När en chef eller medarbetare slutar pga. arbetsbrist eller personliga skäl erbjuder ID Entity sitt väl beprövade Outplacementprogram. Våra coacher är ständigt uppdaterade inom arbetsmarknaden och näringslivet samt har dessutom erfarenhet från search- och rekryteringsbranschen. Vi är våra klienters personlige jobbagent och söker aktivt tillsammans med vår klient efter nya jobböppningar. I vårt Executive Outplacementprogram finns ingen tidsgräns utan vi coachar vår klient tills denne nått en ny lösning.

Karriärnavigeringsprogram – 3 eller 6 månader

Karriärnavigeringsprogrammet riktar sig till medarbetare som lämnar sin anställning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl, men det kan också handla om att hitta en ny inriktning internt i företaget. Coachen följer en strukturerad metod i fem steg, som självklart anpassas efter vår klients behov och dennes förutsättningar.

Situationsanpassad coachning – 6 månader

Detta program är aktuellt när en chef eller medarbetare står inför ett utvecklingsbehov – kopplat till verksamhetens mål och förväntningar. Vårt fokus är beteendeförändring, praktiskt och konkret. Vi har genom åren coachat kring många olika situationer som tex att stärka sin ledarskapsförmåga inför en ny roll, att hitta nya karriärvägar eller att öka sin prestation. Vi har också erfarenhet att coacha i svåra situationer och i samband med rehabilitering. Vi arbetar gemensamt med vår klient fram konkreta och genomförbara mål och involverar oftast företaget i ett par såkallade trepartsmöten.