Rekrytering | Executive Search

Offert

Vi finner den ni söker via väl definierade processer och effektiva metoder.

ID Entity arbetar både med Executive Search/Headhunting och annonserad rekrytering, eller en kombination av båda metoderna, för att så effektivt som möjligt nå de för er rätta kandidater.

Vi arbetar med rekrytering av framförallt chefer och specialister inom de flesta branscher i Norden som tex:

  • Bank, Finans, Revision, Försäkring
  • IT-bolag, Managementkonsultbolag och Advokatbyråer
  • Tillverkande bolag, Processindustri och övrig industri, Olja/Petroleum, Fastighets - och byggbolag
  • Life Science, Läkemedel, FMCG
  • Reklam, Media och Non-profit organisationer

Vi har resurser att hjälpa er även då behovet är av tillfällig karaktär tex vid ett projekt, en tillfällig utökning eller för att ersätta en person under en längre tid. En hyrperiod kan även vara inledningen till en anställning. Vi har möjlighet att hjälpa er med kvalificerade kandidater inom de flesta områden.

ID Entitys konsulter stöttar våra kunder inom följande områden:

  • Annonsrekrytering
  • Executive Search/ Headhunting
  • Personbedömning/Second opinion
  • Interim

ID Entitys konsulter har lång erfarenhet av arbete med Human Resources och rekrytering av chefer och specialister. Vi förstår vikten av att välja rätt metod utifrån vilken kompetens och person vår kund söker. Därför arbetar ID Entity både med Executive Search/Headhunting och annonserad rekrytering, och det är vanligt att vi arbetar med en kombination av båda metoderna för att så effektivt som möjligt hitta de rätta personerna åt just ert företag.

Personbedömning utförs alltid i ID Entitys rekryteringsuppdrag men även som en separat tjänst exempelvis vid internrekrytering, rekryteringar i egen regi (sk ”second opinion”) eller vid omplaceringar. Vi erbjuder också möjligheten att dela upp och få hjälp med enstaka delar i processen.

ID Entity arbetar på ett strukturerat sätt i rekryteringsprocessen för att säkerställa att vi upprätthåller en hög kvalitet i våra uppdrag samt att vi identifierar rätt person. Att hålla en hög etisk nivå är viktigt för oss. Våra kunder och kandidater skall känna sig trygga i att information hanteras ansvarsfullt och konfidentiellt.